„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Az evolúciós modell belső válsága.


1. Nem ad választ nagyon sok alapvető kérdésre, leletre, mechanizmusra és tényre.

 

Hogyan keletkezett:

- az élet, bővebben: http://teremtestudomany.hu/kemia/

- az idő,

- az információ, értelmezett információ, működő információ, biológiai információ? bővebben: http://teremtestudomany.hu/informacio/

 

Mi a nehézfémek valódi eredete?

Hogyan lehetséges dinoszaurusz lábnyomban emberi lábnyom?

Miért találtak dinoszaurusz lágyrészeket?

Tudatos kísérletezések milliárdjai után kijelenthetjük: fajnál magasabb rendszertani kategóriák nem alakulnak ki.

 

A kambrium-kori robbanáskor megjelenő új fajok jellegzetességeit létrehozó információ eredetére sincs evolúciós válasz.

A kambrium-kori robbanás teljes mértékben alátámasztja a teremtést, azonban ellentmond a biológiai evolúció feltételezésnek. Bővebben: http://teremtestudomany.hu/kambriumi-robbanas/

 

A nyelv kialakulása evolúciós rejtély. Bővebben: http://teremtestudomany.hu/nyelvek/

 

Miért hívják a szexualitást az evolúciós problémák királynőjének? Erről már doktori disszertáció is született.

 

 

2. Állandóan változik.

 

Hol jöttek létre az élethez szükséges alkotó elemek?

Kezdetben biztosak voltak benne, hogy a földfelszínen, aztán biztosak voltak benne, hogy nem a földfelszínen, hanem a víz alatt. De hány méterrel a víz alatt? 10, 80, 200 stb. méteren. Aztán rájöttek a víz alatt sem jöhettek létre.

Próbálkoztak az ősleves felvetéssel, de ez nem működik, most az ős-pizza feltételezéssel próbálkoznak. [A felszínhez kötött evolúció, „prebiotikus pizza” feltételezéssel.]

 

A csökevényes szervek felvetés, angliai pillangók evolúciót bizonyító ténye, a bojtos úszójú halak megdönthetetlen evolúciós bizonyíték, stb. már mind a múlté.

 

Ernst Haeckel biogenetikai „alaptörvénye”-ről, amely „kimondja”, hogy az ember, embrionális fejlődése során, az anyaméhben megismétli, az evolúciós törzsfejlődés állomásain, kiderült, hogy a valósággal még csak köszönő viszonyban sincs.

 

A Darwin által felállított elméletben, a darwini formájában már senki sem hisz, felváltotta a neo-darwinizmus.

 

A neo-darwinizmusról:

Az 1960-as években egyre több valószínűség számítást végeztek a véletlen kialakulás témában. Ennek hatására 1965-re már komoly ellenállás volt a tudósok részéről a neo-darwinizmussal szemben.

Két különböző számítási móddal is kiszámoltak néhány feltételezett neo-darwinista esemény valószínűségét, az eredmények egyértelműen valószínűtlen és lehetetlen kategóriába sorolja a neo-darwinizmust.

A neo-darwinizmusnak az 1966-os Philadelfiaban megtartott tudományos konferencia vetett végett.

 

Az érdekesség az, hogy a véletlen kialakulással kapcsolatban a valószínűség aránya egyre csak csökken. Lásd: A véletlen kialakulás valószínűsége gomb.

 

Amint a tudomány megold valamit, újabb problémákkal találja szembe magát. Ez azért nem támogatja a véletlen kialakulás lehetőségét, mert egyre több dolognak kellene véletlenül és szerencsésen kialakulnia.

 

Összegezve:

A különböző evolúció feltételezések jönnek-mennek. Olyan, mint a homokba rajzolt térkép. Mivel állandóan változnak a feltételezések, nem lehet rájuk építeni, mert megbízhatatlanok.

 

 

3. A biológiai evolúció feltételezés nem egységes.

 

4 fő ága és ezeken belül számtalan variánsa létezik.

A négy fő ág a következő:

I. állandó, de lassú evolúció, melynek lényege kis változások. – Ez a hagyományos evolúció-értelmezés.

II. ugrásszerű evolúció, (punktuációs ekvilibrium - megszakított egyensúly)

III. pánsperma feltételezés,

IV. irányított pánsperma feltételezés.

 

Mind a négy feltételezés mögött kutatóintézetek és tudósok sorakoznak fel és éles vitákat folytatnak egymással.

 

A hagyományos evolúció feltételezés támogatói, azzal érvelnek, hogy a Földön rendkívül változatos a növény-, állatvilág és az emberi rassz. Ezen fajok elterjedése, szaporodása nyomon követhető és törvényszerűségeken alapszik.

 

Ez az állítás megegyezik a teremtés pártiak baraminológia nevű tudományágának állításaival, mely szerint Isten alaptípusokat teremtett és ezek terjedtek el a Föld összes pontjain. Az elterjedésnek pontosan dokumentálható mechanizmusa és folyamata van.

 

Különbség a hagyományos evolúció és a baraminológia között:

 

1. A biológiai evolúció feltételezés hívei ezt a folyamatot hosszú időhöz kötik, a teremtés támogató azt állítják ez rövid idő alatt megtörtént.

 

A tények azt mutatják, hogy:

a rókák már 10 generáció (kb.10-40 év) alatt a fajtán belül nagymértékben változnak, tehát bőségesen elegendő a 6.000 (teremtés) illetve 4.500 (özönvíz) év a Földön található változatosság létrejöttére.

 

2. A biológiai evolúció feltételezés hívei az élet kialakulását spontán folyamatként képzelik el, a teremtés támogatói azt a tudományos állítást fogadják el, hogy élet csak élőből keletkezhet, ezért szükség van a Teremtőre, aki létrehozta az életet.

 

A tények:

- Élet nem keletkezik élettelenből.

- Élet csak élőből keletkezik.

- A biológiai információ eredete élőlényhez kötődik. Lásd: Ahol könyv van, ott szükséges szerzőnek is lennie. Információ-elmélet és a kommunikáció tudománya külön-külön erre a megállapításra jutott.

 

3. A biológiai evolúció feltételezés hívei azt gondolják, hogy a fajok bármennyit változhatnak, a teremtés támogató azt a tudományos állítást fogadják el, hogy az öröklődésnek határai vannak és elvetik a makró-evolúció feltételezést.

 

A tény:

Sem a környezetünkben, sem a kövületekben nem állapítható meg a makró-evolúció.

 

Az ugrásszerű evolúciói támogatói, azért támadják erősen és vetik el a hagyományos evolúciót, mert:

- a kövületek, melyek a hagyományos evolúció legnagyobb, és legerősebb bizonyítékai, nem támasztják alá a hagyományos evolúció feltételezést,

- valamint nem lehet egy törzsfát felállítani, csak törzs erdőről beszélhetünk,

- az élővilág rendezettsége nem mutatja a makró-evolúció legcsekélyebb jelét sem.

 

Ezek súlyos érvek a hagyományos evolúció feltételezés ellen, melyeket az ugrásszerű evolúciói támogatói, valamint a teremtés pártiak egyaránt képviselnek.

 

A pánsperma és, az irányított pánsperma feltételezés támogatói, azért vetik el a hagyományos evolúció feltételezést, mert:

„Az élet sokkal bonyolultabb, annál, hogy az véletlenül alakuljon ki.”

 

Francis Crick, a DNS kutatásért Nobel díjat kapott, eredetileg evolucionista tudós jelentette ki: „Képtelenség az az állítás, miszerint egy összetett rendszer, mint pl. a DNS, véletlenül alakuljon ki."

 

A pánsperma feltételezésről bővebben Az evolúció feltételezés folyamatos csökkenésének okai 2. gomb alatt.

 

Ők a hagyományos evolúció feltételezés belső ellenzéke.

 

 

4. Belső ellentmondásokkal terhelt.

 

A páva tolla, evolúciósan akadályozó szerv, ezért érthetetlen, miért és hogyan hozta létre az evolúció!

 

A feltételezett évmilliók alatt nem változott sok állat, növény pl.: Port Jacson-i cápa, tengeri liliom, legyek, pillangók, krokodil, teknősbéka, sertelábú férgek, stb.

 

A megfigyelések nem támasztják alá a folyamatos kis változások alapján létrejövő törzsfát. Kifejezetten nagy probléma a több tízezerezer törzsfa „létezése”, az hogy nincs egy törzsfa, amiből ki lehetne indulni. Bővebben: http://teremtestudomany.hu/torzsfak/

 

Ha valós tény a biológiai evolúció azon fajtája, amely sok apró változások által működik, akkor most miért nincs sok köztes élőlény, szerv?

 

Ha valós tény a biológiai evolúció, azon fajtája, amely sok apró változások által működik, akkor most miért nincs sok ezzel kapcsolatos lelet?

 

 

5. Több tudományág külön-külön kimondta a halálos ítéletét.

 

A fizika, matematika, biomatematika, geokémia, biokémai, információ-elmélet, biokémia, molekuláris biológia, kommunikáció, rendszer-elmélet kimondta a véletlen kialakulás feltételezés halálát! Bővebben: http://teremtestudomany.hu/termeszeti-torvenyek/

 

Amikor egy feltételezés és egy természeti törvény kerül szembe egymással, akkor a természeti törvény „lesöpri az asztalról” a feltételezést. Ez történt az fenti 10 tudomány és a véletlen kialakulás feltételezéssel.

 

Az információ-elmélet és a kommunikáció alaptörvénye kimondja, ha van üzenet, kell lennie üzenő személynek.

 

További két tudományág a nyelvészet és az építészet abszolút nem támogatja az evolúciós feltételezéseket. Ez a két tudományág teljes összhangban van a bibliai teremtés leírással.

„A modern lingvisztika tapasztalati úton megállapítható tényei ellentmondanak az emberi nyelv eredetéről alkotott evolúciós elméleteknek.

Ezzel ellentétben ezek a valóságban megfigyelhető tények kiválóan harmonizálnak a „nyelvre” mint jelenségre vonatkozó bibliai kijelentésekkel.”

Dr. Roger Liebi: Herkunft und Entwicklung der Sprache (A nyelv eredete és fejlődése) Hanssler, 35.o.

 

Az ősi birodalmak (maja, azték, inka, egyiptomi, kambodzsai) magasan fejlett, szervezett kultúrák voltak. Számításaikban, mérnöki-, építészeti tevékenységükben hiányozik a fokozatosság, a haladás! Nincsenek kezdetleges építmények, csak már pompázatos, hatalmas építmények.

 

 

Prof. Tóth Tibor, mérnök-informatikus:

„Számomra a Big Bang három tudományos területen különösen problematikus.

Először: ellentmond a termodinamika második fő tételének.

Másodszor: rendszerelméleti-rendszertechnikai szempontból tarthatatlan.

Harmadszor: informatikai szempontból képtelenség.

Informatikusként hozzáteszem: érdekes módon mindhárom ellenvetés szintetizálódik a Világegyetemben található információ eredetének kérdésében.”

Magyar Tudomány 1998. év 5. szám 610. o.

 

A honlapon bővebben:

- Mi a baj a véletlen kialakulás feltételezéssel,

- A véletlen kialakulás valószínűsége,

- A teremtést vagy a véletlen kialakulást igazolják a tények?

- Idézetek gombok.

 

 

6. Nem meggyőző.

 

Sem a véletlen kialakulás okainak, mechanizmusainak, működésének, stb. bizonyításában sem pedig a teremtéssel szembeni érveiben nem hitelt érdemlők.

 

Ha megnézünk régebbi (tan)könyveket az abban a teremtés elleni felhozott bizonyítékokat, érveket ma már nem használják. Lásd: csökevényes szervek, Földön légkörén kívüli víz, stb.