„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Rövid összefoglaló


 

„Az összes evolúciós nézet alapvető tévedése az élőlényekben lévő információ eredete. Azt sohasem mutatták ki, hogy egy kódrendszer és szemantikai információ magát egy anyagi közegben eredeztetné, és az információs tantételek azt vetítik előre, hogy ez soha nem is lesz lehetséges. Ennélfogva az élet pusztán anyagi eredete eleve kizárható.” Werner Gitt

 

„Hiszem, hogy egy nap a Darwini mítoszt a tudomány történetének legnagyobb csalásai közé fogják sorolni.” Soren Lovtrup

 

 

1. Információ

 

Az élő sejtek felépítési, működtetési és javítási utasításai hatalmas mennyiségű információt jelentenek (a becslések szerint 12 milliárd bit). Az információ mentális, nem anyagi fogalom. Ez soha nem merül fel egy természetes folyamatból, és mindig egy intelligencia eredménye. Csakúgy, mint egy újság történet túlmutat tintán és papíron, az élet DNS-e maga (mint a festék) nem az információ, ez egyszerűen az információ (a történet) egy fizikai reprezentációja, illetve háza. A DNS módosítása mutáció által soha nem gyárthat olyan új genetikai információt, ami az evolúció felé vezetne, akár az újságra ömlött kávé, ami ugyan módosítja a tinta eloszlását, de soha nem javítja fel a történetet.

Kulcs hivatkozás: Genetikus Entrópia (Sanford), Kezdetben volt az Információ (Gitt)

 

 

2. Az élet keletezése

 

Holt vegyületek nem kelnek életre saját maguktól. A sejt egy miniatűr gyár, ahol sok aktív folyamat megy végbe, és nem egy egyszerű "protoplazma" paca, mint azt Darwin idejében hitték. Egy villámcsapás a sártócsában vagy valami "meleg kis pocsolyában" soha nem fog életet létrehozni. Ez az információ központi kérdésének egy másik nézete, mivel még a legegyszerűbb élő sejtnek is hatalmas mennyiségű információra van szüksége ahhoz, hogy jelen legyen. A "Biogenesis Törvénye" kimondja, hogy az élet csak előző életből eredhet. A spontán generációról már régóta kimutatták, hogy lehetetlen (Louis Pasteur 1859-ben). Számos erőfeszítés mondott csődöt, amely az életet a nemlétből próbálta produkálni (köztük a híres Miller-Urey kísérlet). Az élet nemlétből való kialakításának valószínűsége, annak a valószínűségével hasonlítható, hogy egy tornádó keresztülmegy egy roncstelepen, és spontán összeszerel egy működő 747-es repülőgépet. Az elképzelés, hogy a földi élet esetleg a világűrből csírázhatott ki, csak máshová mozgatja át problémát.

Kulcs hivatkozás: Miért nem lehetséges a Biogenezis? Jerry Bergman, CRS Quarterly, Volume 36, March 2000

 

 

3. Az élőlények megtervezése

 

A tervezés meglátható az élővilágban. , "A Vak Órás" című teremtés ellenes könyvében még Richard Dawkins is elismeri, hogy " a Biológia olyan bonyolult dolgok tanulmányozása, amelyek nyilvánvalóvá teszik a céllal tervezést". A pöfögő futrinka csodálatos védekező mechanizmusa klasszikus példája a tervezésnek a természetben, látszólag lehetetlen az idővel apránként felhalmozódó változások eredményeként megmagyarázni, mert ha a mechanizmus nem működik tökéletesen, "bumm" - nincs több bogár! Ez is az információ központi kérdésének egy másik nézete, mivel az élőlények tervezése design a DNS-ben található információk feldolgozásának az eredménye (a tervrajzot követően), egy működő organizmus létrehozásához.

Kulcs hivatkozás: „Hihetetlen teremtmények, amelyek dacolnak az evolúcióval” három részes video sorozat, melyben sok további, a pöfögő futrinkához hasonló példa látható.

 

 

4. Egyszerűsíthetetlen összetettség

 

Az elképzelés, hogy "semmi sem működik, amíg minden jól működik." A klasszikus példa erre egy egérfogó, ami annyira egyszerűsíthetetlenül összetett, hogy ha a számos alkatrészéből az egyik hiányzik, vagy nincs a megfelelő helyen, akkor nem fog úgy működni, mint egy egérfogó, és egy egér sem lesz megfogva. Az élet rendszerei, jellegzetességei és folyamataik egyszerűsíthetetlenül összetettek. Mire jó a keringési rendszer szív nélkül? Egy agy nélküli szem hogy értelmezi a jeleket? Mire jó egy félig kialakult szárny? Nem az összeillő férfi és női reprodukciós szerkezeteknek kell egy időben, teljesen működőképesen jelen lenniük, ha bármilyen szaporodásra kerül sor? Ne feledje, hogy a természetes szelekció nem lát előre, viszont azon munkálkodik, hogy megszüntessen mindent, ami nem nyújt azonnali hasznot. Kulcs hivatkozás: Darwin fekete doboza (Behe)

 

 

5. A Termodinamika 2. Törvénye

 

A termodinamika második törvénye maguknak a dolgoknak az egyetemes tendenciájára vonatkozik, mely szerint idővel "összekeverednek" az őket körülvevő környezettel, egyre kevésbé rendezetté válnak, és végül elérnek egy állandó állapotot. Egy pohár forró víz szobahőmérsékletű lesz, az épületek törmelékké bomlanak, és a csillagok végül kiégnek, ami az univerzum "hő-halálához" vezet. Azonban az evolúciós forgatókönyv azt javasolja, hogy az idő múlásával a dolgok saját maguktól egyre rendezettebbek és strukturáltabbak lesznek. Valahogy az ősrobbanás energiája épült bele a csillagokba, galaxisokba, bolygókba és az élőlényekbe, a második törvénnyel ellentétben. Van, aki azt mondja, hogy a Nap energiája elegendő volt ahhoz, hogy felülkerekedjen ezen a tendencián, és lehetővé tegye a földi élet kialakulását. Azonban az energia alkalmazása önmagában nem elég a megoldáshoz; az energiát valamilyen gépezettel kell terelni. Az embernek ki kell javítania az épületet, hogy megmentse a pusztulástól. Hasonlóképpen, a fotoszintézis mechanizmusa az, amely felhasználja a Nap energiáját, lehetővé téve az élet keletkezését, miközben a fotoszintézis maga is egy bonyolult kémiai folyamat. A makk fává érése, vagy egy zigóta (a megtermékenyítésből eredő legelső sejt) érett emberré válása nem sérti a második törvényt, mivel ezeket a folyamatokat az az információ irányítja, amely már jelen van a makkban vagy a zigótában.

Kulcs hivatkozás: A Termodinamika Második Törvénye answersingenesis.org

 

 

6. Az Univerzum létezése

 

A dolog természetéből adódóan, valami kell, hogy örök legyen (mint ahogy "valami" van ma is, és a valami nem származhat a "semmiből", így soha nem volt olyan idő, amikor nem volt "semmi"). Vagy maga a világegyetem örök, vagy van egy univerzumon kívüli és nagyobb valami/valaki, ami/aki örök. Azt tudjuk, hogy az univerzum nem örök, volt egy kezdete (ezt igazolja a kiterjedése). Ezért Istennek (ő az a bizonyos valami/valaki a világegyetemen kívülről) léteznie kell, és neki kellett létrehoznia az univerzumot. Einstein kimutatta, hogy a tér és az idő összekapcsolódik. Ha nincs hely, nincs idő. Mielőtt a világegyetem létrejött, nem volt hely, ezért nem volt fogalma az időnek sem. Ezt nehéz megértenünk, mivel mi tér-idő lények vagyunk, de lehetővé teszi, hogy Isten egy örökkévaló lény legyen, teljesen összhangban a tudományos törvényekkel. éppen ezért az a kérdés, hogy "ki teremtette az Istent", helytelen és érvénytelen, mivel ez egy idő alapú kérdés (arra az időpontra utalva, amikor Isten jött létre), de Isten az időn kívül létezik, mint az első indokolatlan ok.

 

 

7. A Föld finombeállítása az élethez

 

Több tucat paraméter "éppen megfelelő" ahhoz, hogy az élet kialakuljon ezen a bolygón. Például, ha a Föld csak egy kicsit közelebb lenne a Naphoz, túl meleg lenne, és az óceán vize elforrna, távolodva viszont folyamatosan jégtakaró alatt lenne. A Föld körpályája (az egész évben nagyjából állandó hőmérséklet fenntartásához), a forgási sebesség (biztosítva hogy a nappal és az éjszaka ne legyen túl hosszú, vagy rövid), a hajlása (hogy évszakok legyenek), és a hold jelenléte (hogy legyen árapály, ami megtisztítja az óceánokat) csak néhány a sok más példából.

 

A nagy mennyiségű víz jelenléte, a maga lenyűgöző speciális tulajdonságaival, szintén szükséges. A víz egy ritka vegyület, ami könnyebb szilárd állapotban, mint folyékony állapotban. Ez lehetővé teszi, hogy a tavak befagyjanak a felszínen, amely lehetővé teszi, hogy a jég alatt megmaradjon az élet. Egyébként a víztestek alulról felfelé megfagynának, és szilárd jéggé válnának. A víz a leguniverzálisabb ismert "oldószer", lehetővé téve az élet különböző vegyi anyagainak feloldását / keveredését. Sőt, a testünk 75-85%-a víz.

Kulcs hivatkozás: A kiváltságos bolygó (Gonzalez/Richards)

 

 

8. A fizika finombeállítása

 

Az univerzum fizikáját irányító állandók finomhangolása - az alapvető erők beállításai (erőteljes nukleáris erő állandó, gyenge nukleáris erő állandó, gravitációs erő állandó, és az elektromágneses erő állandó) a kés élén táncolnak. A legkisebb változás az ilyen vagy tucatnyi más egyetemes paraméterben lehetetlenné tenné az életet.

A "multiverzum" gondolat szerint lehet, hogy sok univerzum létezik és a miénkben "csak véletlenül" vannak meg a megfelelő értékek, de ez tudománytalan és soha nem bizonyítható. De még akkor is meg kellene kérdezni: "mi volt az oka az összes ilyen univerzumnak?"

Kulcs hivatkozás: Hugh Ross felsorol körülbelül 100 paramétert a hit indoklására weboldalán. Lásd még: Tervezés és antrópikus alapelv.

 

 

9. Hirtelen megjelenés a kövületek feljegyzésében

 

Minden lény legrégebbi kövülete eleve teljesen kialakult, és nem sokat változott az idők során ("pangás"). Az "ősi rétegekben" lezajlott "kambriumi robbanás" dokumentálja a komplex állatok főbb csoportjainak geológiailag gyors megjelenését. Nincs bizonyíték az evolúcióra az egyszerűbb formákban. A madarakról azt mondják, hogy a hüllőkből alakultak ki, de egyetlen "félig hártyás-félig szárnyas" fosszíliát sem találtak még. A hüllő (az emberekhez hasonlóan) egy "be és ki" tüdő segítségével lélegzik, de a madárnak "átfolyó" tüdeje van, ami megfelelő a levegőben mozgáshoz. El tudod képzelni, hogyan mehetett végbe egy ilyen átmenet a tüdőben? A hirtelen megjelenés és pangás összhangban van a teremtés bibliai fogalmával "a maga nemében", és a világméretű árvízzel, ami elmosta a földet a legmélyebb rögökig, felállítva a "geológiai oszlopot", és így lehetővé téve egy "kambriumi robbanást". Az okosabb, mozgékonyabb teremtmények messzebbre menekültek az árvíz elől és magasabb szintű rétegekbe lettek betemetve, a betemetés sorrendje az "egyszerűbb" formáktól halad az összetettebb / magasabb szintű formák felé, amit az emberek tévesen úgy értelmeznek, mint egy evolúciós progressziót.

Kulcs hivatkozás: Kövületek Kérdezz - Felelek (answersingenesis.org)

 

 

10. Emberi öntudat

 

Az ember a test + elme / lélek egysége, az elme / lélek együttes pedig az ember immateriális része, ami az Ön igazi bensője. A vegyületek önmagukban nem tudják megmagyarázni az önismeretet, a kreativitást, az érvelést, az a szeretet és gyűlölet érzelmeit, az öröm és a fájdalom érzéseit, a tapasztalatok birtoklását és az azokra emlékezést, valamint a szabad akaratot. Az indokra önmagában nem lehet hivatkozni, ha az csak értelmetlen neurológiai eseményekre alapul.

Kulcs hivatkozás: Az agy és az elme eredete, Brad Harrub és Bert Thompson, CRS Quarterly, Volume 41, June 2004

 

 

11. Emberi nyelv

 

A nyelv az egyik legfontosabb dolog, amely elválasztja az embert az állatoktól. Egyetlen állat sem képes elérni olyasmit, mint az emberi beszéd, és minden kísérlet, arra hogy megtanítsák a csimpánzokat beszélni, kudarcot vallott. Az evolucionistáknak nincs magyarázatuk az emberi nyelv eredetére. A Bibliának azonban van. Azt mondja, hogy az első ember, Ádám, úgy lett teremtve, hogy tudott beszélni. A Biblia azt is megmagyarázza, hogy miért vannak különböző emberi nyelvek, mivel Istennek össze kellett "zavarnia" az özönvíz után Bábelben használt közös nyelvet, annak érdekében, hogy kényszerítse az embereket, hogy akarata szerint szétszóródjanak az egész világon. Ez csak egy "felületi" zűrzavar volt, mivel minden nyelv ugyanazokat a mögöttes alapelveket és fogalmakat fejezi ki, így téve lehetővé más nyelvek megtanulását és megértését.

Kulcs hivatkozás: Az emberi nyelv rejtélye (Morris, icr.org)

 

 

12. Nemi reprodukció

 

Sok lény ivartalanul szaporodik. Miért hagyják el az állatok az egyszerűbb ivartalan szaporodást a költségesebb és nem hatékony szexuális szaporodásért? A szexuális szaporodás egy nagyon összetett folyamat, amely csak akkor hasznos, ha teljesen a helyén van. A nemi szaporodás kedvéért fejlődtek ki a férfi és női nemi szervek, a sperma és a pete, valamint az ehhez kapcsolódó mechanizmusok minden képzeletet felülmúló együttműködése.

 

Forrás:

http://www.bestbiblescience.org/top.htm