„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Az evolúciós modell népszerűség-csökkenésének külső okai.1. Sok evolúciót támogató tudós eljutott a szuperintelligenciáig! Ez azt jelenti, hogy egyre több tudós ki meri mondani, hogy a fehérje-DNS-enzim-membrán alapú életet spontán nem alakul ki.

 

 

A pánsperma és az irányított pánsperma feltételezés támogatói, azért vetik el a hagyományos evolúció feltételezést, mert:

„Az élet sokkal bonyolultabb, annál, hogy az véletlenül alakuljon ki.”

 

Francis Crick, a DNS kutatásért Nobel díjat kapott mondja:

„Képtelenség az az állítás, miszerint egy összetett rendszer, mint pl. a DNS, véletlenül alakuljon ki."

 

„Komoly tudósok a pánspermium elmélete mellett

 

Bár azt gondolhatnánk, hogy a Földön kívüli életről szóló elméleteket csak jöttment és önjelölt tudósok vallják, akik megfelelő tudományos eredmények felmutatása híján népszerű elméletek mellett kardoskodnak hevesen, a gyakorlat mégis egészen mást mutat. Az üstökösökkel és egyéb űrből származó szennyeződésekkel érkező élet alapvetően nem áll távol híres tudósok gondolkodásától sem.

Nemcsak az elmélet egyik legnagyobb alakja, Fred Hoyle vezette a neves Institue of Astronomy-t Cambridge-ben, de a DNS kutatásai kapcsán szintén Nobel-díjat nyert Francis Crick is a földönkívüli élet egyik prominens védelmezőjének számít.

Crick ráadásul tovább is megy, mint Hoyle: szerinte nem valamilyen véletlen folytán került a Földre az élő organizmus, hanem Földön kívüli lények szándékosan juttatták el bolygónkra azt. Az irányított pánspermia elmélet szerint ugyanis létünk gyökerei a világmindenség egy másik pontján keresendőek. Leslie Orgellel közösen kidolgozott elméletében Crick azt állítja, hogy földönkívüli civilizációk küldték szét a világmindenségbe baktériumok útján az életet.”

A földönkívüli szuperintelligens civilizációk űrhajón küldték a Földre az élet csíráit, amelyből kifejlődött a mai összes életforma.

Ez a feltételezés megegyezik azzal, hogy a kémiai evolúció élet-előállítós kísérletei teljes kudarcot vallottak.

 

A kémiai evolúció 1953 óta tartó kísérlet sorozatainak folyamatos kudarca rádöbbentett sok tudóst, hogy a fehérje-DNS-enzim-membrán alapú élet kialakulása nem csak valószínűtlen, hanem teljes képtelenség is, ezért kénytelenek más magyarázatokkal szolgálni. Erre egy példa a fenti magyarázat.

 

 

2. Erich von Däniken és több millió követője kétségbe vonja a hagyományos evolúciós feltételezést.

 

Számtalan építmény, csillagászati számítás, matematikai-, mérnöki teljesítmények, leírások, képzőművészeti alkotások, stb. tanulmányozása alapján jutottak el az Angyalokig és a Szuperintelligenciáig.

 

A Földön, valamint a Naprendszerünkben elhelyezett nyomok elegendő bizonyítékot szolgáltattak számukra, hogy kiálljanak az emberi értelmet messze felülmúló Szuperintelligencia léte mellett.

 

Az irányított pánspermia feltételezés támogatói, valamint Däniken különböző módon, módszerekkel jutottak hasonló eredményre.

 

 

3. Az Intelligens Tervezettség [ID] – szigorúan tudományos alapon jutott el a Tervezőhöz.

 

Nem tudják, vagy nem mondják, hogy ki a Teremtő. Sok névvel illetik:

- Tervező,

- Szuper Intelligencia,

- Nagy Matematikus,

- Csodálatos Elme, stb.

 

Az ID-t ma már tömegek tartják valószínű és tudományos magyarázatnak a világegyetem kialakulásában!

A természettudomány méréseken, megfigyeléseken alapul, ezeknek vannak korlátai. A korlátok bővülnek, a világegyetem egészét kis és nagy méreteiben nem képes átlátni, valamint vannak nem mérhető dolgok, ezért az ID-nek van határa, hacsak nem találunk még egy megbízható forrást.

 

 

4/a. Napjainkban sok tudós hisz Istenben, mint Teremtőben!

 

Griffith Robert, аmerikai matematikus:

„Ha egy vitához egy ateistát akarunk találni, akkor az Egyetemünk Filozófiai Karán kell őket keresni, mivel a fizikusok között ateistákat már nem találunk.”

 

Egy 2007-ben végzett nemzetközi felmérés szerint a vezető tudósok 2/3-a hisz Istenben.

A felmérést számos ország kiemelkedő kutatóintézetében és egyetemén végezték el 1646 egyetemi oktató részvételével.

Mindez megingatja azt a széles körben elterjedt nézetet, hogy a tudomány és a vallás egymással összeférhetetlen.

Elaine Howard Eckluna, szociológus Rice University Scientific American 2007‎

 

 

 

„A biológia a valószínűtlenség tudománya."

Szentgyörgyi Albert, professzor, Selye: In vivó Akadémia. 1973. Bp.489-490. o.

 

 

Albert Einstein, a világ egyik legokosabb embere:

„Hiszek egy személyes Istenben, és jó lelkiismerettel mondhatom, hogy sohasem hódoltam semmilyen ateista életszemléletnek. Már fiatal diákként visszautasítottam a nyolcvanas évek tudományos álláspontját, és Darwin, Haeckel és Hucley fejlődéstanait reménytelenül elavultnak tartom.”

Muschalek, „Gottbekenntnisse moderner Naturforscher” 4. Auflage 1964, Morus, Berlin, S.29

Mai természetkutatók istenhite és hitvallása.

[Magyarul Kai-Uwe Kolrep: Teremtés vagy evolúció 5.oldal]

 

 

4/b. A kreácionista tudósok a tudósok azon csoportjába tartozik, akik bizonyítottnak látják a bibliai teremtés leírást.

 

Ők Biblia, és a tudomány alapján jutottak el a Teremtőig. Ők tudják a Teremtő nevét is, valamint azt is, hogyan kell vele kapcsolatban kerülni.

Nagyrabecsült tudósok állnak ki a Biblia Istene és a Teremtés mellett. Pl.:

Prof. Werner Gitt – informatikus,

Prof. Dean Kenyon – kémikus,

Prof Dr. David Gooding Dr. John Lennox – matematikus.