„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Az evolúció ellentmond a termodinamikának


 

 

Az evolúcióelmélet ellentmond a termodinamika második főtételének, az entrópia, amelyről Einsteint azt mondta: „az összes tudományok első törvénye.”

 

Bővebben:

http://teremtestudomany.hu/onszervezo-anyag/

http://teremtestudomany.hu/biologiai-informacio/

http://teremtestudomany.hu/baumann-entropia/

http://teremtestudomany.hu/masodik-fo-tetel/

 

 

Asimov Isaac (19201992) amerikai író, biokémikus:

 

„A termodinamika második főtételét így is lehet fogalmazni: „A Világegyetem fokozatosan rendetlenebbé válik!” Ilyen értelemben a második főtétel rólunk is szól. Igyekeznünk kell, hogy fenntartsuk a rendet a szobában. A rendetlenség pedig, gyorsan, egyszerűen és önállóan keletkezik.

…Mennyire nehéz fenntartani a rendet a házban, még a testünket is: milyen gyorsan minden hanyatlásba kerül. Még ha semmit sem teszünk, akkor is minden magától elromlik, hanyatlik, kopik – ezt jelenti a termadinamika második főtétele.”

 

 

Sir Eddington Arthur (18821944) angol asztrofizikus:

 

„Ha az elméletedről kiderül, hogy az ellentmond a termodinamika második főtételének, akkor nincs semmi reményed. Nem számíthatsz semmi másra, minthogy a legnagyobb megszégyenülés mellett összeomlik az elméleted.

…A termodinamika második főtétele a Világegyetem legfelsőbb metafizikai törvénye.”

 

 

Levin R. evolucionista a Science folyóiratban ír az evolúcióelmélete tehetetlenségéről a termodinamika második főtételének fényében:

 

„A probléma, amellyel a biológusok szembesültek, nem más, mint hogy az evolúcióelmélet ellentmond a termodinamika második főtételének. A rendszerek idővel a növekvő rendezetlenségük miatt megsemmisülnek.”

 

 

Dr. Boris P. Dotsenko, a Kijevi Fizikai Kutatóintézet atomfizikai részlegének a vezetője, akit az ateizmus szellemében tanítottak, ezt írta a földünkkel kapcsolatban:

„Ahogy megpróbáltam mindent végig gondolni, hirtelen az ötlött az eszemben, hogy a természetben működő dezorganizáló hatásokkal szemben egy igen erős organizáló, rendszerező erőnek kell működnie, amely a világegyetem felügyeletét és rendjét biztosítja. Ez az erő nem lehet anyagi természetű, mert akkor ennek a rendszere is felbomlana. Arra a következtetésre jutottam, hogy ezen erőnek mindenhatónak és mindentudónak kell lennie. Kell hogy legyen Isten – mégpedig egyetlen Isten -, aki mindenre felügyel.”

Van Isten. 5-6 o. Élet Folyama Alapítvány. Budapest.

 

 

McDowell Josh keresztyéníró, Stewart Don jogász, teológus, lelkész:

 

„Ha minden vegyület tendenciaszerűen szétbomlik, nem pedig egyre összetettebbé válik, akkor az élet kémiai evolúciója komoly problémával néz szembe.

A termodinamika második főtétele az egyszerűsödés törvénye, és hatását a világ összes laboratóriumában megfigyelték.” McDowell Josh, Stewart Don, Biblia kontra evolúció. Budapest, 1993.

 

 

Morris Henry M. (1918 - 2006) amerikai hidrogeológus:

 

„A világ, amelyben élünk, nem válhat önmagától bonyolultabbá. Az élővilág bonyolultsága miatt a termodinamika második főtétele egyértelműen nem tartja lehetségesnek az evolúciót. Bármilyen rendszerben megfigyelhető egy olyan tendencia, mely szerint az rendezetlenné válik. Ez a tendencia csak a külső energiaforrások segítségével állítható meg, amit egy megfelelő információs program irányít. Ezen információs mechanizmus alapján („bevitel –> tárolás –> átalakulás”) az energia olyan specifikus munkává alakul át, ami elengedhetetlen egy rendszer bonyolult szerkezetének felépítéséhez.”

 

 

Prigogine Ilya (1917–2003), orosz származású belga kémikus, Nobel-díjas arról ismert, hogy többször próbálkozott különböző feltételezésekkel, melyekkel reménykedik „kibékíteni” az evolúciót a termodinamikával.

 

1. „Léteznek olyan kérdések, melyek több mint száz éve érdekelnek minket. Hogyan lehet megmagyarázni az élővilág evolúcióját, melyben a termodinamika szerint állandóan növekvő rendetlenség uralkodik?”

 

2. „A káoszelmélet és az élő sejtek tanulmányozása során a biológiai rendezettséggel szembesülünk, mely az evolúcióelmélet számára nagy problémát jelent.”

 

3. „Ha a biológiai rendszerekben olyan folyamatokat fedeznénk fel, melyek messze vannak az egyensúlyi állapottól, a kutatásaink révén még akkor sem kerülnénk közelebb a legegyszerűbb szervezetek hihetetlen bonyolultságának megértéséhez.”

 

4. G. Nicolis Prigogine és munkatársai minden arra irányuló erőfeszítése ellenére, hogy találjanak véletlenszerű folyamatok által irányított automatikus szerveződéseket az élőlényekben, arra az eredményre jutottak, hogy tartós rend soha nem érhető el, mert nem áll rendelkezésre új információ.  Miután amellett érvel, hogy előfordulhatnak véletlenszerű folyamatok által előidézett automatikus szerveződések nem-egyensúlyi rendszerekben, Prigogine megállapítja az első hivatkozásban:

„Sajnálatos módon ez az (önszerveződési) alapelv nem képes megmagyarázni a biológiai struktúrák létrejöttét. Elenyészően csekély annak valószínűsége, hogy normál hőmérséklet mellett nagyszámú molekula összerendeződik, és ezáltal megnyitja az utat magasan szerveződött struktúrák létrejötte, valamint az élő organizmusokat jellemző koordinált funkciók megjelenése előtt.”

 

„Természetesen, hogy az élet keletkezése továbbra is nehéz kérdés marad, és nem gondoljuk, hogy hamarosan találunk egyszerű megoldást.”

 

 

Rifkin Jeremy Rogers (sz. 1943) evolucionista kijelenti, hogy hisz abban, hogy az evolúció valamilyen titokzatos erő révén leküzdi a termodinamika második főtételét:

 

„Az entrópia törvénye azt jelenti, hogy az evolúció szétszórja az életre szükséges összes energiát ezen a bolygón. A mi felfogásunk szerint az evolúció ennek teljesen az ellentétese. Mi hiszünk, hogy az evolúció valamilyen csodálatos módon egyre nagyobb összértéket és rendet hoz létre a földön. Most hogy környezetűnk puszta szemmel is látható módon válik szétesővé és rendezetlenné, talán első alkalommal kezdünk kételkedni az evolúcióban.

Az evolúció a rend egyre nagyobb szigeteinek keletkezését jelenti a rendezetlenség egyre nagyobb tengereinek rovására. Nincs olyan biológus vagy fizikus, aki tagadná ezt az alapvető igazságot. Mégis, ki hajlandó felállni és beismerni ezt egy osztályteremben vagy a nyilvánosság előtt?” Rifkin J., Entropy: A New World View, Viking Press,New York, 1987 /Magyarul: Farid Abou-Rahme, Azt mondta Isten…, Hárfa Evangéliumi Kiadó, 2003

 

 

Rosevear David, kémikus:

 

„A termodinamika második törvénye azt mondja ki, hogy egy zárt rendszerben végbemenő spontán folyamatok a rendezettség és szervezettség csökkenéséhez vezetnek. Ezzel szemben az evolúcióról azt feltételezik, hogy előre, felfelé vezet, az atomoktól a molekulákon és az élet egyszerű formáin keresztül az emberhez, akinek agya a legösszetettebb, legszervezettebb anyag az egész univerzumban. Az evolúció tartalmazza azt a hitet, hogy a rend és a szervezettség fokozódik, és megkívánja híveitől, hogy tudatosan tegyék félre ezt a második törvényt. Továbbá az evolúcióról azt állítják, hogy véletlenek sorozatán és a természetes kiválasztódáson keresztül, további információk bevitele nélkül működik. Ebből látszik, hogy az evolúció elmélete nyíltan ellentmond a termodinamika második törvényének, amely kategorikusan kijelenti, hogy a dolgok a rend irányából a rendezetlenség felé haladnak.

 

Egy építési telken építőanyagokat halmoznak fel. Sok energiára van szükség, és követni kell a mérnök terveit az épület felépítése érdekében. Az épület nagyobb rendezettséggel bír, mint alkotóelemei, de az építés folyamata egyáltalán nem nevezhető spontánnak. Energiát és információt kell befektetni az anyagba.

Ugyanígy a makk a szervezettség fokozódásával tölgyfává növekszik. Víz, napfény és tápanyagok lépnek be a nyílt rendszerbe, és ezek a magban lévő genetikai információ irányításával fokozzák a rendezettséget.

 

A puszta energia hozzáadása (a hőmérséklet növelése) csökkenti a rendezettséget. Ha energiát viszünk be egy nyílt rendszerbe, az nem megfelelő módszer a szervezettség mértékének növelésére. A porcelánboltba beszabaduló bika energia befektetésével káoszt produkál! Irányított energiára: információk által igába fogott energiára van szükség.

 

... Az a tény, hogy a termodinamika második törvénye zárt rendszerekre vonatkozik, nem oldja meg az evolúció híveinek dilemmáját. A szervezettség fokozásához egy nyílt rendszerben információ-bevitelre van szükség, nem egyszerűen energiára, hanem irányított energiára. Energiára és információra.

 

A második törvény az információelméletre alkalmazva azt mondja, hogy a véletlenszerű események információvesztést eredményeznek. A biológiai mutációkat hosszú időn keresztül új genetikai információk forrásának tekintették, amit a természetes kiválasztódás eszközül használ a „magasabb rendű” létformák kifejlesztéséhez. De a mutációk véletlenszerű változásokat eredményeznek a génekben, és az említett törvény alapján ez információk elvesztéséhez vezet. David Rosevear Teremtéstudomány, A Biblia igazságának megerősítése, MKKA, 1997

 

 

Rush Joseph Harold (sz: 1911) fizikus, író, evolucionista:

 

„Az élővilág komplex evolúciós folyamatai egyértelműen ellentmondanak annak a tendenciának, mely a termodinamika második főtételén alapszik. Amikor a második főtétel kijelenti, hogy a magasabb entrópia és nagyobb rendezetlenség felé való változás visszafordíthatatlan, akkor az élet mindegyik szakaszán a rendezettség magasabb szintjére fejlődik.” J.H Rush, The Dawn of Life, New York, Doubleday, 1958

 

 

Stavropulos Giorgos evolucionista, American Scientist-ben így nyilatkozik:

 

„A termodinamika második főtétele értelmében normális körülmények között semmilyen komplex szerves molekula önállóan nem képződhet. Sőt ellenkezőleg, az csak szétbomolhat. Tényleg, minél bonyolultabb valami, annál instabilabb, és végeredményben elkerülhetetlen a szétbomlása. A zavaros magyarázatok ellenére a fotoszintézis és más életbevágó fontos folyamatok, maga az élet is még mindig lehetetlen a termodinamika és más pontos tudományos tények miatt.”

 

 

Van Viden G. G.:

„A szerzőnek az a véleménye, hogy a termodinamika második főtétele ahhoz a gondolathoz vezet, hogy elfogadjuk a Teremtő létezését.”