„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Hiányoznak az átmeneti formák 1.


 

 

Heribert-Nilsson Nils (1883–1955), híres svéd botanikus, Lund Egyetem Botanikai Intézetének igazgatója:

 

„A paleobiológiai tények alapján még a fejlődés karikatúráját sem rajzolhatjuk meg. A leletanyag ma már annyira teljes, hogy … az átmeneti fajok hiányát nem lehet a leletek hiányosságával megmagyarázni. A hiányosságok valósak és soha nem töltődnek be.” Nils Heribert-Nilsson, Syntetische Artbildung, Lund, Sweden: CWK Glerups, 1953

 

 

George T.N., angol paleontológus:

 

„Nincs többé szükség arra, hogy bocsánatot kérjünk a kövületanyag szegényes voltáért. Bizonyos értelemben szinte kezelhetetlenül gazdag, és a felfedezések számban lekörözik a szakma feldolgozási kapacitását.

A kövületek sorai ennek ellenére továbbra is olyan rengeteg hézagot foglalnak magukban, hogy az inkább hézag, mint sor.” George T.N. Fossils in Evolutionary Perspektive, Science Progress. V.48, 1, 1960

 

 

Fortey P. L.:

 

„1859 óta soktonnányi kövületeket gyűjtöttek össze. De az élő szervezetek közti kapcsolatok megértésére a hatásuk lényegtelen…

Becsületesen kell bevallani, hogy a kövületek inkább homályosítják, mint hogy tisztázzák a fajok kapcsolatát.”

 

 

Patterson Colin (1922–1995) a British Museum of Natural History főpaleontológusa, válasza Luther D. Sanderland-nek egy megjegyzése kapcsán:

 

„Teljesen egyetértek az Ön megjegyzésével, hogy a könyvem nem tartalmaz evolúciós átmeneti formák illusztrációit. Ha tudomásom lenne legalább egy (élő vagy megkövesedett) formáról, akkor azt okvetlenül betettem volna a könyvembe…”

 

 

Wesson P., kémikus, Cambridge Egyetem:

 

„A leglényegesebb evolúciós folyamatok nehezen magyarázhatók. Egyetlen egyet sem sikerült megfigyelni, de még elképzelésünk sincs arról, hogy létezik-e ilyen folyamat. Nem rendelkezünk egyetlen egy növényi vagy állati kövületi maradvánnyal, mely igazolná az evolúciót.” Wesson  P. Beyond Natural Selection, Massachusetts Institute of Technology, 1991

 

 

White E. biológus:

 

„Attól függetlenül, hogy milyen a hivatalos vélemény, a halak ismert csoportjai „semmiből” jöttek létre...

Gyakran arra gondolok, hogy nem szeretném védeni a bíróság előtt az evolúciót.”

 

 

Raup David M. geológus, Field Museum of Natural History, Chicago:

 

1. „Darwin óta eltelt 120 év, és a kövületi maradványokról lényegesen kibővült az információ. Jelenleg negyedmilliónyi faj leleteivel rendelkezünk. De a helyzet lényegesen nem változott. Az evolúcióról szóló adatok rendkívül szegények, és az a sors iróniája, hogy az evolúciós átmenetekről jelenleg még kevesebb példával rendelkezünk, mint Darwin idejében. Ez úgy történt, hogy jelenleg pontosabb információval rendelkezünk, ezért néhány darwini korabeli klasszikus példát (mint az észak-amerikai ló evolúciója), el kellett vetni vagy felülvizsgálni…

Tehát a darwini időkből származó problémák 120 év után is ugyan úgy nincsenek megoldva.”

 

2. „Ahelyett, hogy az élet fokozatos kibontakozást tapasztalnák, a Darwini korabeli, és ma élő geológusok valójában egy rendkívül szaggatott maradványanyagra találtak; vagyis a sorozatban a fajok hirtelen jelentek meg, létezésük folyamán kevés, vagy semmilyen változást nem mutattak a maradványanyagok, majd hirtelen eltűnnek. Nem mindig egyértelmű (valójában csak nagyon ritkán), hogy az utódok ténylegesen jobban alkalmazkodtak a környezetükhöz, mint az elődök.”

 

3. „A változás darwini elméletének néhány klasszikus esetét, amely az ásatások eredményeire támaszkodik, mint például a ló evolúcióját, el kell vetnünk.”Raup David M., Conflicts Between Darwin and Paleontology, Field Museum of Natural History, Bulletin, vol. 50, 1979

 

 

Futuyma D., biológus:

 

1. „Lehetetlen azt cáfolni, hogy a kövületek nagyon kevés sorozatot tartalmaznak. Sok csoport keletkezéséről a mai napig semmit sem tudunk.”

 

2. „A legfőbb csoportok többsége hirtelen jelenik meg a kőzetrétegekben, és gyakorlatilag nincs bizonyíték arra, hogy az elődök átalakulásának eredményeként…

Tagadhatatlan, hogy az ősmaradvány-anyag kiábrándítóan kevés átmenetre utaló sorozatot nyújt. A legtöbb csoport eredete a mai napig bizonyítatlan.” Futuyma D., Science on Trial: The Case for Evolution, 1983

 

 

Ayala Francisco José (sz: 1934, Madrid), spanyol származású amerikai biológus, filozófus, a Kaliforniai Egyetem professzora:

 

„A paleontológiai adatok tudatában már biztos vagyok abba, hogy a kis változások egyáltalán nem halmozódnak fel.”

 

 

Barnes Robert, amerikai biológus:

 

„A kövületek krónikája majdnem semmit sem mond nekünk a fajok és osztályok evolúciós eredetéről. Az átmeneti formák vagy nem léteznek, vagy nem tudunk róluk, vagy nem tudjuk azokat felismerni.” Robert Barnes, review of Invertebrate Beginnings in Paleobiology 6. no. 3, 1980

 

 

Bengtson Stefan, svéd paleontológus, Uppsala University, The Institute of Palaeontology:

 

„A paleontológusok hagyományosan arról híresek, hogy a halott törmelékekből teljes állatokat raknak össze. A legtöbbször csalnak…” Bengtson Stefan, The Solution to a Jigsaw Puzzle, (Egy kirakós játék megoldása), Nature, vol. 345, June 28, 1990

 

 

Bird W. R., Origin of Species Revisited:

 

„A kövületek krónikája egyetlen meggyőző példát sem tartalmaz, mely alátámasztaná az evolúciót.”

 

 

Boucot Artur J. geológus professzor, Oregon State Egyetem, USA:

 

„Az, hogy a kövületek nem képesek előállítani a „hiányzó láncokat”, bizonyítja az (evolúció) elmélet tehetetlenségét.”

 

 

Bowler Peter J., evolucionista:

 

1. Mi nem tudjuk meghatározni az ősöket, mint a „hiányzó láncszemeket”, és nem tudunk javasolni olyan elméletet, mely ellenőrizhető lenne, és megmagyarázná, hogy hogyan történtek az evolúció szakaszai.”

A szerző meg van győződve arról, hogy minden közismert történet arról, hogy az első víziállatok hogyan élték túl a szárazságot, hogyan fejlődtek ki a madarak szárnyai, és hogyan tanultak meg repülni, hogyan haltak ki a dinoszauruszok, és a majmokból hogyan fejlődtek ki az emberek, – „ez mind a mi képzeletünk szüleménye, amelyet az előítélet és az elfogultság mozgat.” Bowler Peter J., Review of In Search of Deep Time by Henry Gee (Free Press, 1999), American Scientist (vol. 88, March/April 2000)

 

2. „Minden bizonnyal a maradványanyag nem támasztja alá a fokozatos szerkezet-átalakulásokat. Ellenkezőleg, azt mutatja, hogy a fajok a történetük folyamán általában változatlanok, és őket meglehetősen hirtelen váltották fel a tőlük lényegesen eltérő formák. Úgy tűnt, az új típusok vagy osztályok teljesen kiformálva jelentek meg, semmilyen evolúciós trendet nem mutatnak, ami által egy korábbi típusból kialakulhattak volna.” Bowler P.J., Evolution: The History of an Idea, 1984

 

 

Brouwer A.:

 

„Az elmúlt évszázad paleontológiai kutatásainak az az egyik legnegatívabb eredménye, hogy elképesztően kevés átmeneti forma került elő. Darwin idejében ezt a paleontológiai leletek hiányosságára lehetett fogni. Mivel azóta a kövületekben sok fajt fedeztek fel, most már más okokat kell találni az átmeneti formák szinte teljes hiányosságának magyarázatára.” Brouwer A., General Paleontology, Transl. Kaye R.H., Oliver & Boyd: Edinburgh & London, 1967

 

 

Chester A. botanikus professzor, Michigan Egyetem:

 

„A tudósok sokáig reménykedtek, hogy a kihalt növények biztosan kimutatják azokat a stádiumokat, melyeken átmentek a létező növények a fejlődésük során. De most már biztosra vehető, hogy ez reménytelen, mivel a paleobotanikai kutatásokat már több mint száz éve folytatják. A mai napig nem vagyunk képesek legalább egy növénycsoport történetét az elejétől a végéig követni.”

 

 

Corner E. J. botanikus professzor, Cambridge Egyetem:

 

„Nekem mégis az a véleményem: be kell látnunk (ha nem vagyunk elfogultak), hogy a növények paleontológiája a fajok teremtését bizonyítják.” E. J. H. Corner, Evolution, in Contemporary Botanical Thought, Chicago: Quadrangle Books, 1961

 

 

Czarnecki Mark:

 

„Ez a maradványanyag soha nem mutatta Darwin hipotetikus közbeeső variánsainak nyomait, helyette azt mutatta, hogy a fajok hirtelen jelennek meg és tűnnek el, és ez az anomália erősítette a kreacionista érveket, miszerint minden egyes fajt Isten teremtette.” Czarnecki Mark, „The Revival of the Creationist Crusade”, MacLean's, January 19, 1981

 

 

Earl L. Core biológus, volt tanszékvezető a Nyugat Virginia Egyetemen:

 

„Mi semmit sem tudunk egyetlen növény- vagy állatcsoport filogenetikai történetéről, mivel az a ködös múltban rejtőzik.” Earl L. Core et al., General Biology, 4th ed., New York: John Wiley and Sons, 1961

 

 

Eldredge Niles, híres paleontológus, evolucionista:

 

1. „Senkinek sem sikerült találni bármilyen „átmeneti” lényeket: a kövületi maradványok nem tartalmaznak semmilyen „hiányzó kapcsolatokat, és jelenleg sok tudósnak az a meggyőződése, hogy ezek az átmeneti formák nem is léteztek.” Eldredge Niles 1978-ban adott interjú

 

2. „A legtöbb család, rend, osztály és törzs meglehetősen hirtelen jelenik meg az ősmaradvány-anyagban, gyakran anatómiailag köztes formák nélkül, amelyek folytonosan összekapcsolnák az evolúcióból származtatott utódtaxonokat a feltételezett elődeikkel.” Eldredge Niles, Macro-Evolutionary Dynamics: Species, Niches, and Adaptive Peaks, 1989

 

3. „A paleontológusok Darwin óta keresik (javarészt hiábavalóan) az ősmaradványok alig észrevehetően fokozatos sorozatait, amelyek példaként szolgálnának a fajok olyan típusú átalakulásához, amit Darwin az evolúciós folyamat természetes következményének látott…

Ijesztő az a tény, hogy a legtöbb faj láthatóan izolálva, különböző geológiai korszakok üledékeiben való előfordulásukat tekintve gyakorlatilag változatlanul fordul elő.” Eldredge Niles, Progress in Evolution? New Scientist, vol. 110, 1986

 

4. „Az az igazság, hogy egy bióta minden tagja a megjelenése óta gyakorlatilag stabil marad kismértékű ingadozások mellet.” Eldredge Niles, The Pattern of Evolution, 1998 (Bióta: a környezet élő része.)

 

 

Eldredge N. híres paleontológus, evolucionista, Tattersall I.:

 

„Az ősmaradványokban a paleontológusok egyszerűen nem találták a várt változásokat, amikor a szikla maradványanyagában azokat keresték… Ezek az egyedi ősmaradványok észrevehetően változatlanok maradtak az ősmaradvány-anyagban való előfordulásuk folyamán. A paleontológusok számára ez már jóval korábban ismert volt, mint amikor Darwin megjelentette A fajok eredetét. Maga Darwin úgy vélte, hogy paleontológusok következő generációi szorgalmas kutatómunkával betöltik ezeket a hézagokat…

Százhúsz évnyi paleontológiai kutatás után teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az ősmaradvány-anyag nem igazolja Darwin jóslatait…

Az ősmaradvány-anyag egyszerűen azt mutatja, hogy ez a jóslat nem helyes… Annak a megfigyelése, hogy a fajok meglepő módon konzervatív és statikus entitások hosszú időszakokon keresztül…

Mindenki tudott róla, de jobbnak látta nem venni tudomást róla. A paleontológusok – szembesülve az ellenkező maradványanyaggal, amely makacsul nem szándékozta alátámasztani a Darwin által megjósolt mintákat – egyszerűen a másik irányba fordultak.” Eldredge N., Tattersall I., The Myths of Human Evolution, 1982

 

 

Gish Duane (sz.1921) amerikai biokémikus, volt evolucionista:

 

„A megkövesedett maradványok cáfolják az evolúcióelméletet, és azt az állítást, hogy az ember a majomtól származik. A tudomány azt igazolja, hogy a fajokat Isten hozta létre.”