„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Hiányoznak az átmeneti formák 2.


 

 

Gould Stephen Jay evolucionista geológus, paleontológus Harvard Egyetem:

 

1. „A leletek között nyoma sincs a folyamatos változásoknak. Ha léteznének ilyen változások, akkor ellentmondanának a „természetes kiválasztódás” elvének, mert például, részben kialakult szárnyak csak megnehezítenék az egyed életben maradását. Darwini idők óta nem változott ez az állítás, amiről nyíltan beszélnek a paleontológusok.”

 

2. „A paleontológusok tudják, hogy a kövületek sorozata rendkívül kevés átmeneti formát tartalmaz; a csoportok közti átmenetek tipikusan ugrásszerűek.”

 

3. „Az átmeneti formák rendkívüli ritkaságát a leletek történelmében a paleontológusok továbbra is úgy védik, mint egy szakmai titkot.”

 

4. „A paleontológusok drágán fizettek azért, hogy ragaszkodtak a darwini érvelésekhez. Mi azt képzeltük, hogy mi vagyunk a természetes történelem egyetlen igazi kutatói. De amikor a természetes kiválasztódás a szeretett evolúciós elvet alapján próbáljuk megvédeni, akkor belátjuk, hogy mennyire rosszak az általunk kapott adatok, és hogy még nem láttuk azokat a folyamatokat, amelyeket állítólag tanulmányozzuk.

 

5. „...ha pontos is a Majer elemzése a szintetikus elméletről, akkor ez az elmélet, mint egy általános feltételezés, halott, még ha összhangban is van a tankönyvek dogmáival.”

 

6. „A kövületek nem tartalmaznak átmeneti formákat. Az, hogy még a képzeletünkben sem vagyunk képesek azokat előállítani, ez a folyamatos evolúciós elképzeléseknek a legnagyobb problémája.” Stephen Jay Gould, "The Return of Hopeful Monsters", Natural History, June/July 1977

 

7. „2%-os szárnnyal nem lehet repülni… A problémák között kimagaslik az egyik – a kezdő időszak dilemmája. Amióta St.-G. J. Mivart, Darwin kortársa, rámutatott erre a problémára, az (a probléma) továbbra is ugyanolyan állapotban van.” Gould S. J.,Not Necessarily a Wing, Natural History, 1985, No.10

 

8. „A mai többsejtű állatok első vitathatatlan megjelenése 570 millió évvel ezelőttre tehető az ősmaradvány-anyagban, és a megjelenésük robbanásszerűen, nem pedig hosszúra nyúló crescendóval történt. Ez az ún. kambriumi robbanás jelöli ki (közvetlen bizonyítékként) a mai állatok gyakorlatilag összes fő csoportjának megjelenését - és mindez geológiai léptékben nagyon rövid idő, néhány millió év alatt történt.” Gould S. J., Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History, 1989

 

9. „Az ősmaradvány-anyag Darwinnak több szomorúságot okozott, mint örömet. Semmi sem nyugtalanította őt jobban, mint a „kambriumi robbanás”, majdhogynem az összes összetett szerves minta egyidejű megjelenése…”

 

10. „A paleontológusok nagy árat fizettek a darwini érvelésekért. Az élet történetének egyetlen igazi kutatóinak képzeljük magunkat. Pedig az adataink annyira rosszak, hogy magát a folyamatot, melyet akarunk tanulmányozni, nem is látjuk, de mégis megőrizzük a természetes szelekció által „végrehajtott” evolúciót és a kedvező képét.

… A legtöbb maradványfaj története két olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyek összeférhetetlenek a gradualizmussal (a fokozatos átalakulás elképzelésével):

1). Nyugalmi állapot. A legtöbb faj nem mutat irányított változást, mialatt a Földön tartózkodik. Mikor megjelennek az ősmaradvány-anyagokban, ugyanúgy néznek ki, mint mikor eltűnnek; a morfológiai változás általában korlátozott és irány nélküli.

2.) Hirtelen megjelenés. Egy faj bármely helyi területen nem az elődeinek folyamatos átalakulásaiból származik, hanem egyik pillanatról a másikra jelenik meg a végső alakjában.” Gould Stephen J. The Panda's Thumb (A panda hüvelykujja) 1980

 

 

Kay M., Colbert, E. H.:

 

„Meglepő egy sor élő szervezet megjelenése a korai kambriumban, köztük olyan összetett ízeltlábúaké, mint a háromkaréjú rákok.

…Az élőlények nagy számban való megjelenése nem lenne annyira meglepő, ha egyszerű felépítésűek lennének. Miért kell ilyen bonyolult szerves formáknak körülbelül hatszázmillió éves kőzetekben előfordulniuk, és miért hiányoznak vagy nem ismerhetőek fel a megelőző kétmilliárd év kőzeteiben?

…Ha az élet valóban fejlődött, akkor érthetetlen az ősmaradványok hiánya a kambriumnál idősebb kőzetekben.” Kay, M., Colbert, E. H., Stratigraphy and Life History, New-York, John Wiley and Sons, 1965

 

 

Levington D.C.:

 

„A paleontológusok az ásatások során megállapították, hogy az élőlények valamennyi csoportja hirtelen és teljesen kialakulva került elő. Ma már elismert tény, hogy mindegyik felsőbbrendű faj egyidejűleg jelent meg egy korai geológiai szakaszban, a kambriumi robbanáskor.”

 

 

Johanson Donald С., amerikai paleontológus:

 

„A gorillák, orangutánok és csimpánzok – mintha semmiből „ugrottak volna ki”. Tegnap még nem voltak, de ma már vannak.” Donald С Johanson and Maitland A. Edey, Lucy.The Beginning of Humankind, New York: Simon and Schuster, 1983

 

 

Kemp Tom S.:

 

„Amikor a feltételezett evolúciós folyamatok nem illenek bele az ősmaradványok azon mintázatába, amelyet elvileg elő kellett volna idézniük, ráfogják a mintázatra, hogy az „rossz”. Egy körkörös érv merül fel: értelmezd az ősmaradvány-anyagot egy bizonyos evolúciós elmélet szempontjából, ellenőrizd a magyarázatot, és azt, hogy az visszaigazolja-e az elméletet. Nos: igen, vagy nem?

…Amint az ma köztudott, a legtöbb ősmaradvány-faj a maradványanyagban egyik pillanatról a másikra jelenik meg, néhány millió éven keresztül gyakorlatilag változatlan marad, csak azért, hogy hirtelen eltűnjön. Kemp Tom S., A Fresh Look at the Fossil Record, New Scientist, vol. 108, 1985

 

 

Kitts David B. evolucionista paleontológus, zoológus, Ohlakoma Egyetem:

 

1. „Az, hogy az evolúciót bebizonyítsák, szükség van a fajok közti átmeneti láncokra, melyeket a paleontológia nem képes előállítani. Úgy tűnik, hogy ezek a hiányosságok – normális jelenség a kövületekben.”

 

2. „A paleontológia olyan eszközökkel rendelkezik, melyek által „megláthatjuk” az evolúciót, de az ígéreteinek ellenére az evolucionistáknak sok kellemetlenséget okozott...

Az evolúció megköveteli a fajok közti átmeneti formákat, a paleontológusok azt pedig nem képesek előállítani.”

 

3. „Azoknak az ígéreteknek ellenére, hogy a paleontológia érveket ad nekünk az evolúció „meglátására”, a paleontológia az evolucionisták számára rendkívül kellemetlen problémákat állítót elő. Közülük a legszomorúbb – a hiányosságok a kövületek krónikájában.”

 

 

Leach Edmund Ronald (1910-89) angol antropológus professzor:

 

„Darwint nyugtalanította az a tény, hogy a kövületi leletekben hiányoznak az átmeneti láncok. Ő bízott abban, hogy valamikor megtalálják azokat, de ez a mai napig nem történt meg, és úgy tűnik, hogy soha nem találják meg. De még most is a fanatikus neodarwinisták, akik önmagukat bölcs racionalistáknak tekintik, fölényesen elutasítják azokat a bizonyítékokat, melyeket sokan már elfogadnak.” Nature 293:19 (1981)

 

 

Martin L.:

 

„Az az elmélet, hogy a madarak a dinoszauruszból keletkeztek, a 19. században jött divatba, de már akkor is azt elvetették. Most azt újból elővették. Sajnos, a „madár”elmélet gyakran hamisításokat igényel, hogy annak lehessen hinni… Az az elmélet, amely a dinoszauruszokat összeköti a madarakkal – a tudósok kellemes fantáziája, ami nekik utat jelent a múltba, és ami nélkül csak ábrándozni tudnának. De ha nem találunk meggyőző bizonyítékokat, akkor ezt az elméletet el kell vetni, és megfelelőbbet keresni.”

 

 

McGowan C.:

 

„Az evolúciós történetben rengeteg hézag van. A hézagok olyan kulcsfontosságú területeken találhatók, mint a többsejtű szervezetek eredete, a gerincesek eredete, nem is beszélve a legtöbb gerinctelen csoport eredetéről.” McGowan, C., In the Beginning... A Scientist Shows Why the Creationists are Wrong, Prometheus Books, 1984

 

 

Moody Paul A. zoológus, a Vermont Egyetem tiszteletbeli professzora:

 

„Amennyire a geológia eredményei alapján meg tudjuk ítélni, úgy tűnik, hogy a geológiai időfogalom szerint nagy változások többnyire hirtelen történtek… Ritkán találtak köztes kövült formákat az osztályozás nagy alegységei (például, a rendek és a családok) között.” Moody P. A., Introduction to Evolution, New-York, Harper and Row, 1962.

 

 

Newell N. D.:

 

„A teljes ősmaradvány-anyagon keresztül a csoportok – kicsik és nagyok egyaránt – hirtelen jelennek meg és tűnnek el…

A gyors változás legkorábbi szakasza általában felfedezetlen, és a lehetséges rokonok összehasonlításából kell következtetni.” Newell N. D., Creation and Evolution: Myth or Reality (Teremtés és evolúció: mítosz vagy valóság?), 1984

 

 

Ommanney, F. D.:

 

„Nem tudjuk, hogyan fejlődtek ki a legkorábbi gerinchúrosok, a fejlődés milyen szakaszain mentek át, míg végül kialakultak a valódi halszerű lények. A kambrium (amikor valószínűleg megjelentek) és az ordovícium között (ahonnan az első igazi hal-jellegekkel bíró kövületek származnak), 100 millió éves hézag tátong.” Ommanney, F. D., The Fishes, Life Nature Library, 1964

 

 

Parker Gery, paleontológus, biológus, volt evolucionista:

„A legtöbb ember képzeletében a kövületek és az evolúció együtt menetelnek. A valóságban a kövületek zavart keltenek az evolúcióelméletben.”

 

„Az összes „átmeneti forma” az „első” ló és modern ló között ugyan abban a geológiai rétegben található, ami azt jelenti, hogy ugyan abban az időben éltek, és nem lehetnek egymás ősei.”

 

Gery Parker, mint más professzorok, úgy oktatta a ló evolúcióját, mint egy bizonyított tényt. De aprólékos kutatások után elvetette ezt az elméletet. Ő, mint sok más kutató, ahhoz a következésekhez jutott, hogy a múzeumi kiállítási tárgyak és tankönyvek illusztrációi, melyek bemutatják a ló evolúcióját, ki voltak találva és félrevezetik a diákokat. Ez nem igazi tudomány, hanem áltudományos mítosz. (Alekszandr Homenkov http://moo-preobrazhenie.narod.ru/evol1.html)

 

 

Ridley Mark oxfordi paleontológus:

 

„Egyetlen igazi evolucionista (legyen akár a fokozatos fejlődés, akár a hirtelen ugrások híve) sem használja az ásatások eredményeit az evolúcióelmélet bizonyítékaként a teremtés elvével szemben. … Sajnos, a leletekben nem találhatunk átmeneti szakaszokat.” Mark Ridley New Scientist 1981. 06.

 

 

Simpson George Gaylord paleontológus, geológus, Harvard Egyetem professzora:

 

1. „Minden paleontológus tudja, hogy a legtöbb új faj, nemzetség, család, és a családok szintje felett majdnem minden új kategória hirtelen jelenik meg a kőmaradvány anyagban, és nem pedig egy fokozatos, teljesen folytonos átmenetekkel rendelkező folyamatok által.” Simpson G. G., The Major Features of Evolution, New York: Columbia University Press, 1965

 

2. „Az átmeneti formák rendszeres hiánya nemcsak az emlősökre jellemző, hanem szinte egyetemes jelenség, amint azt a paleontológusok régóta megfigyelték.” Simpson G. G., Tempo and Mode in Evolution, New-York, Columbia University Press, 1944

 

 

Stanley Steven M. híres amerikai paleontológus, Baltimore Egyetem, Föld és Bolygok kutatási csoport munkatársa, a Macroevolution könyvéből:

 

1. „A kövületek ismert krónikája egyetlen példát sem képes előállítani, amely igazolná a folytonos evolúciót, és amely által megfigyelhetnénk a lényeges morfológiai változásokat.”

 

2. „Fajok, melyeket nemrég úgy tekintettek, hogy azok más fajokká változtak, a feltételezett utódjaikkal egy időintervallumhoz tartoznak. Általában a kövületek nem tartalmaznak meggyőző bizonyítékokat arról, hogy az egyik faj egy másik fajba alakult volna át... Azon kívül a fajok megdöbbentő sok ideig léteztek.

 

 

Swinton W.E., British Museum of Natural History, London:

 

„Az csak feltételezés, hogy a madarak evolúció által keletkeztek. A kövületek egyetlen bizonyítékot sem tartalmaznak az átmeneti folyamatokról.”

 

 

Thompson A. a Biology, Zoology and Genetics: Evolution Model vs. Creation Model (1983) könyvéből:

 

„A kövületek krónikájában a hiányosságok nem az evolúcióelméletet, hanem a felsőbb csoportok teremtését támasztják alá a csoporton belüli változások korlátozott lehetőségeivel.”

 

 

Valentine G.:

 

„A kövületekben mindegyik faj már kiformáltan jelenik meg. Az átmeneti formák alapján egyetlen típus sem kapcsolható össze egy másikkal. A tények arra utalnak, hogy az átmeneti formák sorozata alapján a gerinctelenek egyetlen osztálya sem kapcsolható össze egy másik osztállyal.”  

 

 

Watson L., evolucionista:

 

„Úgy tűnik, hogy a majmok a semmiből bukkantak fel. Múlttal nem rendelkeznek, és a kövületeinek krónikája is hiányzik. Ha becsületesek vagyunk, akkor beismerjük, hogy a modern ember keletkezése is ugyan olyan nagy rejtély.” Watson L. The Water People, Science Digest, 1982, v.9, 5

 

 

William R. Fix:

 

„Az ember őseiről szóló kövületek mennyisége annyira csekély, hogy aki ez alapján bizonyos kijelentéseket próbál tenni, kénytelen az egyik kockázatos feltételezés után áttérni a következőhöz, és abban reménykedni, hogy az nem teszi őt teljesen bolonddá. Úgy tűnik, hogy még mindig vannak, akik nem akarnak ezen okulni. Jelenleg sok tudós és népszerűsítő még mindig azt állítja, hogy az ember keletkezésének problémája meg van oldva. De bizonyítékokkal nem rendelkeznek.” William R. Fix: The Bone Peddlers. Macmillan, New York, 1984

 

 

Woodroff D. S.:

 

„Azonban az ősmaradvány-fajok nagy része a történelmük során változatlan maradt, és a maradványanyag lényeges átalakulásának egyetlen példájával sem képes szolgálni.” Woodroff D.S., Science, vol. 208, 1980