„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

A teremtés és az evolúció gyakran használ szavaiA-B

 

Abiogenezis:

Élettelenből élővé válás, kizárólag természeti folyamatok által. Ezt spontán kialakulásnak, kémiai evolúciónak is hívják.

 

A kémiai evolúció, valamint a véletlen kialakulás feltételezett folyamatának egyik legjobban feltárt és leírt nehézsége.

 

Minél többen tudunk meg kémiából és biológiából, stb. annál távolabb kerülünk az abiogenezis lehetőségétől, mert:

- Egyre kisebb és bonyolultabb irányítási rendszereket fedezünk fel.

- Egyre rendezettebb és összetettebb rendszerszereket fedezünk fel.

- Újabb és újabb folyamatokat ismerünk meg. Bővebben:

 

http://visszaavalosaghoz.hu/blog/az_atp_szintaz_enzim

 

http://visszaavalosaghoz.hu/blog/a_kinezin_motor

 

 

A kémiai evolúció időigénye

 

A kémiai evolúcióra a véletlen kialakulás feltételezés szerint korlátozott idő áll rendelkezésre.

A legnagyvonalúbb számítások szerint 600 millió év. Egyes számítások viszont ezt az időt sokkal rövidebbre teszik például 200 millió év, mások pedig a hirtelen, együttes kialakulásról beszélnek.

Bővebben: „Mennyi idős a világegyetem, Föld, stb.?” gomb.

 

Az élet kialakulása élettelen anyagokból kizárólag természeti folyamatok hatására.

Ennek kezdő eleme „A média és a teljes valóság 2.” c. gomb alatt tárgyalt Miller-Urey kísérlete.

A spontán kialakulás hívei

- csak a kísérlet eredményeiről beszélnek,

- a kudarcait pedig elhallgatják.

 

A kémiai evolúció nehézségeiről bővebben „A folyamat” gomb, 3. témakör alatt.

 

 

Összegezve:

Az abiogenezis olyan kémiai-biológia probléma, amelyre az evolúció / véletlen kialakulás keretein belül nincs megoldás.

 

A hirtelen, egyszerre kialakulás kémiai evolúciós feltételezés pedig megegyezik a Biblia Teremtés leírással.

 

1970. A Miller-féle kísérletek véglegesen a tudomány zsákutcájának bizonyul. Botrány, hogy még mindig ezt bizonyítékként tanítják iskolákban.

A biológiai evolúció előfeltétele az élettelen élővé válása. A véletlen kialakulás feltételezés szerint az élet kialakulhat csupán természeti folyamatok által. Ezt a Miller-féle kísérletekkel támasztják alá.

Csakhogy a Miller-féle kísérlet sorozatok 1970-ben váltak teljesen elavulttá, amikor kiderült, hogy a kísérletben alkalmazott légkör nem felel meg a feltételezett evolúciós elvárásoknak. Erről és az „élet előállítós” kísérletek kudarcairól itt olvashat bővebben:

 

http://teremtestudomany.hu/miller-fele-kiserletek/

http://teremtestudomany.hu/miller-urey-kiserletek-hibai/

http://teremtestudomany.hu/pdf/ -

A pandák és emberek

A könyv “Az élet eredete” című fejezete itt olvasható magyarul:

PandakEsEmberek41-59old.pdf

A homológiáról szóló fejezet itt olvasható magyarul:

5-homologia.pdf

“Az élet eredete” fejezet pár oldalas összefoglalója itt olvasható magyarul:

1-elet_eredete_Pv_lekt.pdf

 

Lásd még:

http://teremtestudomany.hu/kemia/

http://teremtestudomany.hu/videok/ -

A darwinizmus összeomlása, az evolúciós csalás (magyar felirattal)

 

 

Abszolút semmi:

A véletlen kialakulás egyik feltételezése szerint 13.7 milliárd évvel ezelőtt felrobbant az abszolút semmi.

 

Az ~ fogalmával azóta is tartoznak a véletlen kialakulásban hívők, mert még a vákuum sem üres, sugárzási tér tölti ki.

Azóta többször módosították az ~ feltételezést, mert szükségszerűen felvetődnek jogos a kérdések pl.:

- hogyan robbanhat fel a semmi?

- mi is robbant fel?

- hová tágul az anyag?

- hogyan keletkezik egy robbanásból lapos világegyetem?

Bővebben: „A média és a teljes valóság 1.” c. gomb alatt tárgyalt 2. témakör.

 

Adekvát:

A lényeget pontosan tükröző.

 

Szöges ellentétben áll az alábbiakkal:

1. tautológia,

2. mellébeszélés,

3. elterelés,

4. rész igazságokkal való foglalkozás.

 

1. Tautológia

Körben járó érvelés.

 

2. Mellébeszélés

Ködösítés, félrevezetés.

 

3. Elterelés

Az egész folyamat működési mechanizmusát tekintve lényegtelen jelentőségű dolgokon való vitatkozás.

Pl.: A pöfögő futrinka esetében nem magával a bogár kialakulásával való foglalkozás, hanem a folyadékok önmaguktól nem robbannak, kérdéssel elterelni a figyelmet a valós problémáról.

A hidrogén-peroxid és hidrokinon önmaguktól nem robbannak fel, kérdéskör az egész vita lényegét nem befolyásolja. Épp ellenkezőleg a pöfögő futrinka biológiai evolúció keretein belüli kifejlődését még bonyolultabbá teszi, mert újabb:

- elem, (a katalizátor, ami egy enzim)

- irányító / szabályzó mechanizmus,

- tároló hely,

- záróizommal szabályozott cső, stb. szükséges.

Nem is beszélve a katalizátorként működő enzim szállításáról, megtalálásáról. Ha nem két eleme, hanem három keveredéséből alakul ki a robbanás még bonyolultabb folyamatról kell beszélni.

 

4. Rész igazságokkal való foglalkozás.

Egyes igazságok kimondása, más igazságok elhallgatása.

 

 

A lényeget csak az tudja pontosan tükrözni, aki előbb megtalálta és megértette azt. A természeti törvények ilyenek. 

 

 

Baraminológia:

bara – teremtés,

min – alaptípus, teremtett faj. Ezen növényeket, állatokat teremtette Isten. Isten kész és felnőtt (szaporodásra kész) alaptípusokat teremtett. Lásd Ádám és Éva. Teljesen elkészültek, semmilyen szervük nem hiányzott, felnőtt, ivarérett emberek voltak.

A baraminológia a bibliai fajtákkal/alaptípusokkal foglalkozik, am. bibliai rendszertan. Ebben a különleges teremtmények, a teremtés csodái, és a leghétköznapibb növények, állatok, valamint az ember is bele tartozik.

Mit jelent, hogy Isten kész alaptípusokat teremtett?

Minden szinten (sejt, információ, csont, ér, szív, stb.) jól működő, egységes rendszert teremtett Isten.

 

Biogenezis:

1860-1867. Luis Pasteur tudományosan romba döntötte az evolúció nevű feltételezés sorozatot.

Pasteur és mások kísérletileg bizonyítják, hogy mikrobák, mikroorganizmusok nem keletkezhetnek élettelen anyagból.

Lefekteti a biogenezis alaptörvényét: Omne vivum ex vivo = Minden élő élőből származik!

„Az anyag meg tudja szervezni önmagát? Nem. Manapság nem létezik olyan ismert körülmény melynek segítségével meg lehet erősíteni, hogy mikroszkopikus lények a világra jöttek hozzák hasonló szülők nélkül.” Louis Pasteur francia biológus : The origin of species [] Fox & Doco Origin of life  4-5. oldal

 

„… Nem tudunk olyan esetről, amely bizonyította volna, hogy mikroszkopikus lények önmagukhoz hasonló elődök nélkül jöttek volna létre. Ha valakit zavar, hogy bebizonyítottam a körülöttünk levő élet élettelen anyagból való származtatásának lehetetlenségét, az az ő baja.”

 

Pasteur kísérletei:

 

A húsleves és az „S nyakú” üveglombik.

 

A kísérletek eredményei:

 

1. Amikor az „S nyak” az üveglombikon volt – a húslevesben nem keletkezett élet.  

 

2. Amikor az „S nyak” nem volt az üveglombikon – a húsleves bomlásnak indul.

 

 

 

Előzmények:

 

Francesco Redi már 1668-ban bebizonyította, hogy élet, élő, élőlény kizárólag életből, élőből, élőlényből származhat.

 

Redi kísérletei:

 

Nyers húsdarabokat tett különböző edényekbe és figyelte az eredményeket.

 

A kísérletek eredményei:

 

1. Amikor az edényeket nem zárta le – a húson légylárvákat talált.

 

2. Amikor lezárta az edényeket – nem talált légylárvák a húson.

 

3. Amikor gézzel zárta le az edényeket – nem talált légylárvák a húson, viszont a géz külső részén voltak légylárvák.

 

 

Lazzaro Spallanzani 1729 - 1799

 

Szintén Pasteur előtt bebizonyította, hogy élő csak élőből származhat.

 

Spallanzani kísérletei:

 

Főzeteket forralt (melegített).

 

 

A kísérletek eredményei:

 

1. Amíg az (üveg) edények nyaka össze volt olvasztva – a főzetei tiszták maradtak.

 

2. Miután eltörte az üvegedények nyakát – a főzetei zavarosakká váltak.

 

 

Bővebben:

http://teremtestudomany.hu/kemia/

http://teremtestudomany.hu/videok/ -

A darwinizmus összeomlása, az evolúciós csalás (magyar felirattal)

 

 

C-D

Determinált:

Meghatározott, eleve elrendelt.

 

E-F

 

Egzakt:

Pontosan, egyértelműen meghatározott.

Azt várjuk el a tudománytól, hogy pontos és egyértelmű legyen. Ahol nem az, vagy ahová már nem terjed ki a hatásköre, arról ne tegyen megmásíthatatlannak tűnő kijelentéseket.

 

Élettelenből élővé válás:

Lásd abiogenezis.

http://teremtestudomany.hu/kemia/

 

Értelmezett információ:

Lásd információ.

 

Evolúció:

Bővebben:

- Hány fajta evolúció van? – gomb.

- Mi az evolúció – gomb.

 

G-H

 

GUT:

Grand Unifiel Theories – Nagy Egyesített Elméletek

A többes szám lényege sok elmélet, egyenlet összesítésével megalkotni egyetlen elméletet, egyenletet, amivel igazolnák feltételezésüket.

Mivel a nagyon kicsi és nagyon nagy dolgokkal foglalkozó 

A kvantummechanika és az általános relativitás törvényei

Lásd: Hawkins Univerzuma c. videókat a Videók – gomb alatt.

 

 

Genetikai Ádám és Éva:

 

Mit mondanak a kromoszómavizsgálatok?

 

Vannak, akik azon vitatkoznak, hogy egy adott lelet Homo erectus, vagy Homo sapiens. Az evolúciós elképzelés szerint ezt lehetetlen megállapítani, mert a változásában folyamatos az átmenet a két faj között. A helyzetet az is bonyolítja, hogy vannak antropológusok, akik egyáltalán nem tartják külön fajnak a kettőt.

 

Egy amerikai populációgenetikus Spencer Wells, részletesen vizsgálta az emberi DNS-t és arra az eredményre jutott, hogy volt egy „genetikai Ádám”, aki minden ma élő férfi őse. A „Human Genom Project” nevű kutatása során azt tapasztalta, hogy minden férfi Y-kromoszómájában ugyanaz a marker található. A kutatás megállapította, hogy létezett egy „genetikai Éva”, aki minden ma élő nő őse. Ettől az emberpártól származik az emberiség.

 

Ezekről a tényekről a médiában keveset, vagy eltorzítva lehet hallani!

Ez teljes mértékben, elfogulatlanul és tudományosan szétrombolja a biológiai evolúció feltételezést, valamint kézzel foghatóan bebizonyítja a Teremtés és a Biblia hitelességét.

 

Ha evolúció lett volna mindig más és más eredmények lennének, mint a  Homo erectus, vagy Homo sapiens vitában. Ezzel szemben a tudomány kimutatta a „genetikai Ádám és Éva” létezését.

De nem csak ezt, hanem az utódaik a Földön való elterjedését is, ami Közel-keletről történt. Biztos, hogy valamennyi mai ember egyetlen közös populáció leszármazottja, és az Európában élő férfiak túlnyomó többsége 10 ősatyára vezetheti vissza származását.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_kiugr%C3%A1s

 

A kromoszómák alapján kimutatták, hogy igaz a Biblia, mert létezett:

- „genetikai Ádám”, aki minden ma élő férfi őse,

- „genetikai Éva”, aki minden ma élő nő őse.

- Tőlük származik az emberiség.

- Az emberiség elterjedése Közel-keletről indult.

Bővebben:

http://teremtestudomany.hu/adam-eva/

 

Hipotézis:

Feltételezés.

Kísérletekkel, mérésekkel ellenőrizhető alátámasztható, elvethető vagy további vizsgálat szükségessé. Bármelyik is legyen a három közül az jogilag védhető legyen.

 

Munkahipotézis:

A hipotézis kezdeti fázisa.

 

 

I-J

 

Indikáció:

Egy adott feltételezés mellett szóló jelek, „bizonyíték”.

 

 

Intelligencia:

Műveltség, értelmesség, felfogó képesség.

 

 

Információ:

- Információ, amely több, mint adatok egymás melletti sorrendje.

- Értelmezett információ

- Működő információ

- Biológiai információ

http://teremtestudomany.hu/biologiai-informacio/

 

K-L

 

Kreacionizmus:

Az isteni teremtés elve. A világmindenséget, az anyagot, energiát, az életet, és az élővilágot a Biblia Istene teremtette.

 

Célkitűzései:

 

1. A keletkezésnél csak Isten volt jelen, ezért az ember számára, a tudomány módszereivel a kialakulás nem vizsgálható, ezért nem lehet az evolúciót tudományos tényként kezelni.

 

2. Szabad információ áramlás biztosítása, az esélyegyenlőség jogán. Európában nagyon sok ember kizárólag azért hisz az evolúcióban, mert ezt tanulta az iskoláiban, sok helyről ezt hallja, de nem hallott:

- a véletlen kialakulás feltételezést kizáró tényekről,

- az evolúció tudományos buktatóiról,

- valamint a teremtés bizonyítékairól.

 

3. Az agyonhallgatott tények ismertetése, és vizsgálata.

 

4. Az előítélet-mentes gondolkodás segítése.

 

 

M-N

 

Min:

Héber szó, jelentése alaptípus, teremtett faj.

Isten a hat napos teremtés során, ezeket az alaptípusokat teremtette.

 

Nyelv:

Gondolatok kifejezésére alkotott jel- vagy hangrendszer.

Pl.: magyar, angol nyelv, rovásírás, ékírás, kipu, stb.

A nyelv kialakulására evolúciós titok, mert a bonyolult nyelv egyszerűsödését figyeljük meg, nem pedig a fejlődését.

Bővebben: http://teremtestudomany.hu/nyelvek/

 

 

O-P

 

Ősrobbanás:

„Nagy Bumm”, angolul „The Big Bang”.

 

Az ősrobbanás feltételezés szerint a világegyetem keletkezésekor az anyag és az energia rendkívül magas hőmérsékletű és sűrűségű volt. 13,7 milliárd évvel ezelőtt.

 

 

A kozmológiában az ősrobbanás (vagy „Nagy Bumm”, angolul „The Big Bang”) egy olyan tudományos elmélet, mely szerint a világegyetem egy rendkívül sűrű, forró állapotból fejlődött ki nagyjából 13,7 milliárd évvel ezelőtt.[1]

 

Q-R

 

Rekombináció:

Az Örökítő anyag változatossága. Az összes lehetőség közül az egy adott eseményre/alkalomra „összeállt” variáció.

 

 

Riboszóma:

A sejt egyik alkotó eleme.

Kb. 25–30 nm átmérőjű, két alegységből álló bonyolult részecskék.

Feladata a mRNS bázishármasainak leolvasása.

Érthetően: fehérjeszintézis irányítása, tehát az élethez nélkülözhetetlen.

 

RNS:

Ribonukleinsav. Hasonló a DNS-hez egy kicsit más cukorfajtával és nukleotidbáziskészlet-alappal. Óriásmolekula.

Rendkívül szervezett és összetett, elengedhetetlen összetevője létfontosságú folyamatoknak. A DNS-RNS és a sejt kialakulás probléma ateista megközelítésből megoldhatatlan evolúciós kérdés.

 

S-T

 

Spekuláció:

Átmeneti feltételezés, nem szükséges, hogy alátámasztott legyen. Mindenről szabad spekulálni.

A spekulációt nem lehet mérni, megfigyelésekkel alátámasztani.

 

 

Szexualitás:

„A szexualitás az evolúciós problémák királynője”.

Mi szükség van a nőre, ha már a férfi létrejött? Ahogyan létrejött az első férfi, úgy jöhetne létre a többi férfi is. Ez igaz a kan-szuka, stb. összes hím és nőstény állatra. De a probléma a növényvilágban is jelen van, mint evolúciót cáfoló tényező. Bővebben:

http://teremtestudomany.hu/evolucio-mozgatorugoi/

http://teremtestudomany.hu/cikkek/

Borhidi Attila: A növényvilág evolúciója és a darwini fejlődéselmélet

 

Tautológia:

Görög to auto legein = ugyanazt mondani.

Önmagába záródó kör. Semmitmondó magyarázat. Körben járó érvelés.

Fogalom meghatározása önmagával; logikai hiba. Például: a fehér ló, olyan ló, amely fehér.

Az önmagával magyar