„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Mi az élet fogalma?


Mi az élet fogalma?

 

1. Arisztotelész:

Növekedés, önellátás és reprodukció határozta meg az élet kritériumait.

Ez a meghatározás kizár az élő közül minden embert, növényt és állatot, mely már nem képesek növekedésre és/vagy önellátásra és/vagy szaporodásra.

A meghatározás szerint még a legkisebb erdőtűz is megfelel a fenti kritériumnak.

Forrás: http://galaktika.hu/mi-az-elet/-ról:

 

2. Idézet a http://galaktika.hu/mi-az-elet/-ról:

„1944-ben Erwin Schrödinger a termodinamika második törvénye alapján adott egy definíciót az életre. (Eszerint egy zárt rendszer entrópiája az idő múlásával növekszik.) Schrödinger szerint él az, ami a saját entrópiáját szinten tartja vagy egyenesen megfékezi. De az ő elmélete sem stimmel, mert magába foglalja a kristályokat, amelyek bonyolult rácsszerkezete ellenáll az entrópiának.”

 

3. 1980-as évek élet fogalma Magyarországon: „Eszik, iszik, szaporodik.”

Egy öreg férfi/nő már nem szaporodik. Vannak olyan betegségek, melyek megakadályozzák a szaporodást.

 

4. Élő rendszer, amely életjelenségeket mutat.

Ezzel párhuzamosan a halálra ezt a meghatározást is használták: „az élettel összeegyeztethetetlen sérülés”.

 

5. Egy a 2014-ben is forgalomban lévő tankönyvben szereplő válasz:

„Az élet az anyag speciális tulajdonsága, vagyis élet nincs, csak élő rendszer van.”

Gál Béla: Biológia 11. OM engedélyszám: AK/856-9/2011

 

6. Peter Molton, aki szintén az entrópia alapján közelíti meg a kérdést:

„A rendezettség olyan tartományát jelenti, amelyek energiát használnak fel, hogy szervezettségüket az entrópia bomlasztó erőivel szemben megtartsák.”

Peter M. Molton, 1978. J. Brit Interplanet. Soc. 31. 147.

 

7. A NASA által használt definíció:

„Önfenntartó, darwini evolúcióra képes kémiai rendszer."

Carl Sagan, 1994

 

8. Claude Bernard francia természettudós:

Az élet „minden élőlényben közös jelenségek összessége."

Forrás: http://ingyentanulas.hupont.hu/2/biologia

Ez nagyon tautológia gyanús megfogalmazás. De mik ezek a közös jelenségek?

 

9. Az élet meghatározásának nehézségeiről ír egy origo cikk:

„A 21. század elején még mindig nem tudjuk pontosan meghatározni, mi az élet.”

 

”Az "élet" ugyanis - hasonlóan a "fajhoz" - a biológia legalapvetőbb, ugyanakkor definíciók szintjén legnehezebben megfogható fogalmainak egyike.”

 

„Mind az élet, mind a faj fogalmát számos alkalommal próbálták megragadni az évek során, és a definiálás nehézségét jól jelzi, hogy igazából még mindig nem rendelkezünk mindent lefedő, logikailag kikezdhetetlen meghatározással. Az persze mindenki számára egyértelmű, hogy egy vizsla és egy szarvasbogár minőségileg más kategóriát alkot, mint ahogyan az is, hogy egy szikla és egy vizsla valami esszenciális tulajdonságában különbözik. Ám, amikor ennek a különbözőségnek a pontos meghatározására teszünk kísérletet, akkor olyasvalamit keresünk, ami nemcsak a fent említett evidens eseteket tudja kezelni, hanem arra is választ ad, hogy élőnek tekinthetjük-e a vizsla májsejtjeit, ha gazdájuk már elpusztult, vagy élőnek (lesz-e) tekinthető egy mutációmentes mesterséges baktérium.”

 

„Minden sejt anyagcserét folytat, környezetéből tápanyagot vesz fel, amit növekedéshez és szaporodáshoz használ fel. De vajon akkor élőnek tekinthető-e az erdőtűz, ami teljesíti ezeket a kritériumokat? Természetesen nem. A valóban élő szervezetek tulajdonságaikat képesek örökíteni, gyakran mutációkból eredő, apróbb eltérésekkel, ám ezek az eltérések maguk is örökíthetőek lesznek. A tűz "szaporodása" során viszont ilyen jellegű információátadás nem következik be.”

 

„Az élet definícióinak egyik közös problémája, hogy általában nem tudnak mit kezdeni az élet különböző szintjeivel. Másképp tekinthető élőnek egy baktérium, mint egy összetett, többsejtű szervezet, amely esetében nem csak egy kontextusban beszélhetünk életről. A vizsla önmaga is él, de az őt felépítő sejtek is élnek. Viszont, ha a vizsla elpusztul, sejtjei még egy ideig élnek, és számos sejt elpusztulása sem jelenti feltétlenül a vizsla halálát.

Ezek a nem könnyen feloldható paradoxonok is hozzájárultak, hogy két amerikai kutató, Carole Cleland és Christopher Chyba egy sokat idézett cikkükben arra a következtetésre jutottak: jelenlegi tudásunkkal nem is lehetséges az élet univerzális definíciója.”

 

Forrás 2014. augusztus 22. állapot:

http://www.origo.hu/tudomany/20110131-mesterseges-bakteriumok-chemoton-az-elet-definicioja-maig-nincs-eleg-jo.html

 

Összegezve:

 

Nincs elfogadott meghatározása / fogalma az életnek!