„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

Cikkek:

Miről szól ez az egész?

James Tour szintetikus vegyész, 2013-ban az év tudósa. Őszintén beszél az evolúcióról.

A Plútó közeli tanulmányozása során kiderült, hogy ez a törpebolygó és holdja rendkívül fiatal. Ezek a tények (is) rendkívül nehéz helyzetbe hozták az evolúció képviselőit, míg a teremtés tudományt képviselő tudósok ezt az eredményt várták.

Valójában milyen keveset tudunk a minket körülvevő látható világról és azok működéséről. Nemrég újabb, eddig rejtett szerkezeteket fedeztek fel az univerzumban.

"A denevérek barnák. Ez talán nem nagy meglepetés, de az igen, hogy ezek a 49 millió évvel ezelőtt élt denevérek teljesen ugyanúgy néztek ki, mint a modern rokonaik" - mondta Jakob Vinther, a Bristoli Egyetem molekuláris paleobiológusa

Visszafelé működik az evolúció egy madagaszkári kismadárnál. Az evolúciómodell szerint ez lehetetlen. A cikkben közölt tények a teremtésmodellben leírt teremtett alaptípusok egyik viselkedését írja le.

Materialista tanok csendes hanyatlása 3. Továbbra is bajban vagyunk a materializmus tanaival.

Materialista tanok csendes hanyatlása 2. Richard Lewontin, a Harvard Egyetem marxista világnézetű genetika professzora így nyilatkozott: “Mi a (materialista) tudomány oldalára állunk dacára néhány konstrukciója kétségtelen abszurditásának, dacára annak, hogy kudarcot vall az egészségre és az életre vonatkozó sok extravagáns ígéretében, mert a materializmus iránti elkötelezettségünk minden más szempontot megelőz. Nem az a helyzet, hogy a tudomány módszerei és intézményei valahogyan meggyőznek bennünket hogy elfogadjuk a jelenségvilág materialista magyarázatát, hanem épp ellenkezőleg, a mi apriori ragaszkodásunk az anyagi oksághoz az, ami arra kényszerít bennünket, hogy olyan vizsgálati módszereket és fogalomkészletet hozzunk létre, amely materialista magyarázatra vezet, nem számít mennyire ellentmond ez intuíciónknak, nem számít mennyire misztikus ez a be nem avatottaknak.”

Louis Pasteur, a világ egyik legnagyobb zsenije: „Ha valakit zavar, hogy bebizonyítottam a körülöttünk levő élet élettelen anyagból való származtatásának lehetetlenségét, az az ő baja.”

Tóth Tibor: Életre szökellő víz. Michael Behe, biokémikus professzor: „A szekvenciák összehasonlítása és a matematikai modellezés ellenére a molekuláris evolúció elmélete sohasem foglalkozott annak kérdésével, hogyan jöttek létre a komplex struktúrák. Valójában a molekuláris evolúció darwini elméletét sohasem publikálták, tehát nem is létezik.”

A dinoszaurusz-lágyrész leletek nem egyeztethetők össze az evolúciómodellel, de teljes mértékben alátámasztják a teremtésmodellt. Ebben a cikkben arról olvashatunk, hogy a média és a valóság nem mindig egyezik.

Második agy - Gershon

Ismerkedj meg a második agyaddal.

Betekintés a mesterséges intelligencia első egyházába

Ebből a cikkből megismerjük, hogy a fizika még mindig milyen keveset tud az anyagról. A Standard Modell sem teljesítette be a hozzá fűzött hatalmas reményeket. Épp most születik a legújabb fizika. Forrás: index.

Árulkodó DNS Maroknyi bronzkori őstől származik az európai férfiak többsége 17 európai és közel-keleti populációhoz tartozó 334 férfi részvételével vizsgálták az apai ági leszármazási vonalat az Y-kromoszómának egy bizonyos, a sejtosztódás során nem újrarendeződő (rekombinálódó) szakaszának elemzésével.

Jeszenszky Ferenc: Keresztyénség vagy evolúció? A megvizsgálandó kérdés A kérdés, amelyet mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk, háromszoros: 1. Mi az evolúció? 2. Volt-e az evolúció? 3. Lehetséges-e egyáltalán az evolúció?

Kutyából nem lesz macska

Elbocsátották a professzort, mert felfedezése a dinoszauruszok és az ember egyidejű létezésére mutat

A biológusok szerint vannak bizonyítékok a teremtésre, cikk egy kis összefoglaló a teremtéstudósok munkájáról.

Új elmélettel álltak elő a Föld keletkezéséről, így próbálják eloszlatni a Föld keletkezésével kapcsolatos anomáliát. Ez a kutatás segíthet megoldani azt a rejtélyt is, hogy a Föld mágneses mezeje miért létezik több milliárd éve.

Nincs mágneses mezeje az 67P üstökösnek. Az eredmény megkérdőjelezi az üstökösök és a naprendszer más égitestjeinek kialakulásáról szóló elméletet.

A Darwin-pintyek és az Origo... Az igazság nyomában.

Az evolúció, mint biológiai képtelenség

Lemondott egy antropológus

A modern ember több faj leszármazottja is lehet

Japán szakemberek szerint az időskála nem támasztja alá azt az elméletet, hogy a Neander-völgyiek eltűnése a modern emberek használta innovatív vadászfegyverek miatt történt. - Egy újabb bevett evolúciós elmélet is inog.

Prof. Tóth Tibor: Teremtés és vízözön: történelmi tények című tanulmány. A tanulmány az alábbi művekből vesz át számításokat: John Whitcomb és Henry Morris amerikai professzorok The Genesis Flood (A bibliai Özönvíz), Derek Eger The New Catastrophism (Új katasztrófatan) (Cambridge University Press), John Woodmorappe amerikai geológus és paleontológus Noah’s Ark: A Feasibility Study (Noé bárkája: egy megvalósíthatósági tanulmány).

Egy paleontológus professzor elmélete az élet eredetére – ősleves a meteoritkráterben

A világhírű magyar agykutató döbbenetes vallomása Istenről